навреме

нар. - своевременно, точно навреме, навременно, с време, овреме
нар. - рано

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • тъкмо навреме — словосъч. навреме, апропо, разгеле …   Български синонимен речник

  • не навреме — словосъч. без време, преждевременно, в никакво време, в никое време …   Български синонимен речник

  • разгеле — межд. навреме, тъкмо, тъкмо навреме, добре че, апропо межд. съвпадение …   Български синонимен речник

  • Лох Нес — езеро во северозападна Шкотска за кое одвреме навреме се шират низ светот вести дека во него е видено некое огромно (претпотопско) водно животно на кое му е дадено и име: Неси …   Macedonian dictionary

  • Раселов суд — суд што го основал Бертранд Расел (1872 1970), познат англиски филозоф, добитник на Нобеловата награда во 1950 година судот дејствува одвреме навреме и се занимава со разоткривање на злосторствата на империјализмот и на диктаторските влади …   Macedonian dictionary

  • а темпо — (итал а tempo) 1. навреме во вистинскиот миг, 2. муз враќање на претходното темпо, точно по тактот …   Macedonian dictionary

  • ажурира — (фр а jour) 1. изврши/извршува работа навреме, 2. го забрзува темпото на работата, 3. изврши/извршува заостаната работа, 4. (ажурирање анг update) комп кај програмите за обработка на бази на податоци внесување на нови, бришење и модифицирање на… …   Macedonian dictionary

  • гејзир — (исл. geysir) геол. 1. врел минерален извор кој одвреме навреме исфрла млаз вода на голема височина (на Исланд, во Северна Америка и во Нов Зеланд) 2. фиг. изобилие, множество, извор на богатство …   Macedonian dictionary

  • маст — (анг. must) назив (особено во Индија) за беснило шти ги фаќа одвреме навреме слоновите, а понекогаш и камилите (само мажјаците) …   Macedonian dictionary

  • резервен — (фр. reserve) што е во резерва, што се чува како резерва резервен капитал капитал создаден од дел од добивката и определен за покривање на евентуални загуби резервен офицер цивилно лице што стекнало квалификации за офицер (и го повикуваат на… …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.